Autisme


Kernachtig over ASS

Veel mensen zien personen met Autisme nog steeds als individuen die eenzaam in een hoekje zitten, en weinig of geen contact met de buitenwereld hebben. De laatste jaren zijn de opvattingen rond het autisme sterk verruimd en aangepast, vandaar de term Autisme Spectrum Stoornis. Deze verwijst naar een andere manier van denken, welke kan variëren van heel mild tot ernstig. Iemand die zich in de kern van het spectrum bevindt, is inderdaad behoorlijk geïsoleerd en beantwoordt aan het min of meer stereotype beeld dat we van mensen met Autisme hebben. Aan de rand van het spectrum zitten echter personen die heel goed functioneren binnen de maatschappij, maar er alleen een ietwat andere denkwijze op na houden. Sommige wetenschappelijke denkers beschouwen dit (vaak betiteld als 'Asperger') eerder als een gave dan een stoornis (Baron-Cohen). Aan heel wat bekende, getalenteerde personen met ASS hebben we grote ontdekkingen en vonsten te danken: Einstein, Bill Gates...

Bekende mensen met ASS

Deze andere manier van denken wordt gekenmerkt door een beperking in het centraal coherent denken. Dat wil zeggen dat personen met ASS moeite hebben om in coherente gehelen te denken. Hun gedachten worden vaak eerder op een associatieve manier georganiseerd. Een Centraal Coherente denker is in staat om de hoeveelheid prikkels die op ons afkomen automatisch te organiseren in zinvolle gehelen, waarbij overbodige informatie op de achtergrond gezet wordt. Voor mensen met ASS is dat veel moeilijker. Vandaar dat zij vaak sterker zijn op andere specifieke vlakken (vooral wiskundig denken) en heel goed informatie kunnen opslaan.

Filmpjes & Liedjes