Leermoeilijkheden


Naar schatting één kind op vijf heeft leerproblemen op school.

Wat?

Kinderen met leerproblemen hebben het moeilijk met schoolse vaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, een vreemde taal leren

Waarom?

Leerproblemen kunnen het gevolg zijn van:

5 à 10% van de schoolbevolking heeft dyslexie, 2 tot 6% heeft hardnekkige rekenproblemen of dyscalculie.

Gevolgen

Kinderen die met leren geen succes ervaren, reageren vaak heel verschillend: ze gaan zich aanstellen, de clown uithangen, verliezen hun zelfvertrouwen ("Ik kan niks"), worden opstandig, agressief of trekken zich terug... Leerkrachten en ouders begrijpen hen vlug verkeerd. "Ze kunnen wel maar willen niet".

U vermoedt een probleem?

Wat denkt, voelt, doet uw kind?

Filmpjes & Liedjes