Stotteren


Stotteren is een vloeiendheidsprobleem. Naast stotteren worden ook 'broddelen' en 'spreekvrees' bij de vloeiendheidsstoornissen gerekend.

Stotteren is in feite een ongewilde verstoring in de vloeiende opeenvolging van de spraakklanken. De spreker (kind of volwassene) maakt daarbij onvrijwillige klank- of lettergreepherhalingen, verlengt klanken of komt vast te zitten (‘blokkeert') op klanken. Zo'n stottermomenten doen zich het vaakst voor aan het begin van zinnen en op beginklanken van woorden.

Omdat stotteren een ongewilde verstoring is, kan de betrokkene deze spraakverstoringen ook niet zomaar op en afzetten. Adviezen in die optiek zijn dan ook absoluut af te raden.

Filmpjes & Liedjes